Menu

Connect with us

Chủ đề PC8-02 nhanh chóng nối thẳng PC4-M5 quản cắm 6-01/10-03/12-04 nhanh

price:USD$2.40
discount 70% in 2018-07-19 to 2018-07-21
price: USD$ 1.68
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
Minimum Order Quantity:6
views:0
Search Similar or mail to saler or send message to saler

Pay with PayPal, PayPal Credit or any major credit card

[sản phẩm chủ đề nối thẳng tên]:

[loại]: thông số kỹ thuật PC8-02 (mô hình khác tùy chọn)

[chiếm 8MM nòng]:

[ Illustrated]: tính đại diện cho chủ đề đại diện cho cắm thẳng, 8 8MM khí quản,

02 đại diện Mỹ 2 điểm.

[là]: M5:M5*0.8 ốc răng

01 (PT1/8), các khoảng 9.7MM dùng quá liều đấy

02 (PT1/4), các khoảng 12.7MM dùng quá liều đấy

03 (PT3/8), các khoảng 16MM dùng quá liều đấy

04 (PT1/2), các khoảng 20MM dùng quá liều đấy

Mô hình phân tích (người mua nhìn):

Chủ đề: cắm thẳng PC4-M5 dùng quá liều đấy 4 mm, các M5*0.8 khí quản

1 túi 200 người (1.05 kg)

Chủ đề PC4-01: thẳngCắm nó dùng quá liều đấy 4 mm, các khí quản 1/8 Mỹ răng

1 túi 200 người (1.20 kg)

Chủ đề PC4-02 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 4 mm, các khí quản 4 Mỹ răng

1 túi 100 người (1.12 kg)

Chủ đề: cắm thẳng PC6-M5 dùng quá liều đấy 6 mm, các M5*0.8 khí quản

1 túi 200 người (1.18 kg)

Chủ đề PC6-01 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 6 mm, các khí quản 1/8 Mỹ răng

1 túi 200 người (1.20 kg)

Chủ đề PC6-02 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 6 mm, các khí quản 4 Mỹ răng

1 túi 100 người (1.02 kg)

Chủ đề PC6-03 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 6 mm, các khí quản 3/8 Mỹ răng

1 túi 100 người (1.62 kg)

Chủ đề PC6-04 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 6 mm, các khí quản 1 / 2 răng Mỹ

1 túi 80 người (2.50 kg)

Chủ đề: cắm thẳng PC8-M5 chủ đề quản M5*0.8 8 mm dùng quá liều đấy

1 túi 100 người (0.85 kg)

Chủ đề PC8-01 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 8 mm, các khí quản 1/8 Mỹ răng

1 túi 100 người (1.88 kg)

Chủ đề PC8-02 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 8 mm, các khí quản 4 Mỹ răng

1 túi 100 người (0.97 kg)

Chủ đề PC8-03 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 8 mm, các khí quản 3/8 Mỹ răng

1 túi 100 người (1.50 kg)

Chủ đề PC8-04 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 8 mm, các khí quản 1 / 2 răng Mỹ

1 túi 80 người (2.30 kg)

Chủ đề: cắm thẳng PC10-01 dùng quá liều đấy 10 mm, các khí quản 1/8 Mỹ răng

1 túi 100 người (1.25 kg)

Chủ đề PC10-02 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 10 mm, các khí quản 4 Mỹ răng

1 túi 100 người (1.22 kg)

Chủ đề PC10-03 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 10 mm, các khí quản 3/8 Mỹ răng

                1 túi 100 người (1.43 kg)

Chủ đề PC10-04 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 10 mm, các khí quản 1 / 2 răng Mỹ

1 túi 50 người (1.22 kg)

Chủ đề: cắm thẳng PC12-01 12 mm dùng quá liều đấy chủ đề quản 1/8 Mỹ răng

1 túi 50 người (0.81 kg)

Chủ đề PC12-02 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 12 mm quản đề 1 / 4 người Mỹ.

1 túi 50 người (0.93 kg)

Chủ đề PC12-03 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 12 mm, các khí quản 3/8 Mỹ răng

1 túi 50 người (0.83 kg)

Chủ đề PC12-04 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 12 mm quản đề 1 / 2 răng Mỹ

1 túi 50 người (1.09 kg)

Chủ đề PC16-03 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 16 mm, các khí quản 3/8 Mỹ răng

1 túi 40 người (1.42 kg)

Chủ đề PC16-04 thẳng:Cắm nó dùng quá liều đấy 16 mm, các khí quản 1 / 2 răng Mỹ

1 túi 40 người (1.46 kg)